Vad Logolek kan hjälpa dig med

Logolek hjälper barn och ungdomar med tal- och språksvårigheter att hitta anpassade träningsmetoder för att utveckla sina färdigheter. Logolek hjälper också barn som dreglar eller äter kladdigt. Svårigheterna kan uppstå av många olika anledningar men här nedanför kan du se några vanliga områden som Logolek kan hjälpa till med.

Tal och språk


Munmotorik

Kurser och föreläsningar


Tal och språk"Mitt barn använder inte så många ord"

De flesta barn har i ettårsåldern flera ord, men de sätter ännu inte ihop ord till meningar. När barn är två år brukar de sätta ihop två ord till en mening, t ex ”mamma komma”, ”titta bil”. Vid tre års ålder sätter barnet ihop längre meningar med tre eller fler ord.

Ibland är barn sena i sin språkliga utveckling och behöver hjälp att utöka sitt ordförråd och lära sig att prata i meningar. När man själv har svårt att bygga meningar har man ofta svårt att förstå vad andra säger om de använder långa meningar. Om du som förälder känner dig orolig över att ditt barn har få ord eller inte verkar förstå vad du säger till det ska du söka hjälp hos logoped.

"Mitt barn talar inte rent"

När barn lär sig tala kan de från början inte säga alla ljud perfekt, men det brukar låta nästan rätt, t ex totta istället för klocka, bij istället för bil. De flesta barn har alla språkljud vid fyra års ålder. Att ha svårt att säga R är vanligt ända upp till sex års ålder.

Ibland är barn sena i sitt uttal. En vanlig orsak är att barnet har svårt att skilja mellan de olika språkljuden. Barnet tror att det säger helt rätt när det t ex säger bot istället för bok. Har man svårt att höra skillnad mellan olika ljud har man också svårt att göra skillnad.

En annan orsak kan vara att barnet har svårt att rent motoriskt hitta till rätt språkljud. Barnet hör att det blir fel men har svårt att få till det så att det blir rätt ljud. Barn med denna typ av svårighet varierar ofta i sitt uttal. Ena sekunden säger barnet ett ord rätt uttalat, för att i nästa stund säga samma ord på ett helt annat sätt.

Om ditt barn har svårt att göra sig förstådd eller är medveten om att han/hon inte kan säga ett visst ljud ska du söka hjälp hos logoped.

Hörsel

Sänkt hörsel kan orsaka en försenad tal- och språkutveckling. En del barn har periodvis sänkt hörsel eftersom de har vätska bakom trumhinnorna i samband med förkylningar. Om vi misstänker att ditt barn hör dåligt ser jag till att han/hon får träffa en öron-näsa-hals-läkare för kontroll av öronen samt att ett hörseltest utförs.