Om tal- och språksvårigheter

Här nedanför finns några användbara länkar till andra hemsidor med information och resurser om språk- och talsvårigheter.

Om språk och språkutveckling

Barnlogopedmottagningen i Borås har gjort en mycket ambitiös översikt över barns tal- och språkutveckling från 0 till 6 år. Man beskriver också vanliga förseningar av tal och språk och tipsar om övningar, böcker och datorprogram. Länken är www.blom.just.nu. Talknuten i Afasiförbundet är en föräldraförening som arbetar för barn och ungdomar med språkstörning.

Om logopedyrket

Information om logopedyrket finns på Svenska Logopedförbundets hemsida. Det journalprogram som jag använder tillhandahålls av Rixdata.

Om munmotorik

Talkliniken på Danderyds sjukhus beskriver en rad tal- och språkproblem men också oralmotoriska svårigheter och hur de kan behandlas, till exempel med gomplatta.

Mun-H-Center är bland annat ett nationellt resurscentrum för hjälpmedel inom det här området. Där finns munmotoriska träningsmaterial, tandborstar och ätredskap till försäljning.