Hur går en behandling till?

Behandling av tal, språk och munmotorik kan se väldigt olika ut beroende på barnet. Gemensamt för alla behandlingar är att jag utgår ifrån principen: ”Har man roligt kan man lära sig nya saker”. Därför använder jag spel och lekar för att träna det just ditt barn behöver.

Ett behandlingstillfälle är oftast ungefär 30 minuter. En behandlingsomgång kan bestå av två till tio tillfällen. Sedan utvärderar vi resultatet tillsammans och bestämmer hur vi går vidare.

Första besöket

Första besöket tar mellan 30 och 60 minuter. Föräldern är med barnet under hela besöket. För att undersöka tal och språk låter jag barnet titta på bilder och tala om vad det ser. Är barnet litet använder jag istället leksaker för att höra hur det pratar. Om jag behöver undersöka munmotoriken får barnet härma grimaser. Jag tittar också barnet i munnen för att se hur tänder, tunga och svalg ser ut.

Efter det första besöket beslutar vi gemensamt hur fortsättningen ska se ut och bokar in eventuella tider för fortsatt utredning eller behandling.

Träning hemma

Barns tal, språk eller munmotorik utvecklas inte om man bara tränar ett par gånger i månaden. Daglig träning är ofta nödvändigt för att man ska se någon effekt. Jag lämnar utförliga instruktioner om hur och vad ni ska träna hemma.

Nästan alltid får barnet med sig något spel hem som vi använt under behandlingen. För att detta ska fungera på bästa sätt vill jag att en förälder är med i behandlingsrummet. Då ser du tydligt hur ditt barn lättast hittar rätt och ser hur ni kan fortsätta träna hemma. Är ditt barn äldre, eller har svårt att koncentrera sig om du är med i rummet, kan du vänta utanför och sedan pratar vi gemensamt om behandlingen.

Så får du remiss till Logolek

Du behöver ha en remiss för att kunna komma till Logolek. En remiss kan skrivas av husläkare, BVC-sköterska eller barnets skolsköterska. Även en psykolog eller en annan logoped kan skriva remiss.