Välkommen till Logolek


Logolek är en liten privat logopedmottagning i Jakobsberg för barn och ungdomar med talsvårigheter, språksvårigheter eller oralmotoriska svårigheter. Här arbetar Miriam Hartstein som är legitimerad logoped sedan 1995.

Logolek finns en dag i veckan på Danderyds öron-, näs-, och halsklinik i Mörby Centrum där oralmotoriska utredningar görs tillsammans med öron-, näs- och halsspecialist Amelie Björlin. Mottagningen i Jakobsberg finns på bottenvåningen av en villa i området Vattmyra. Logolek arbetar på uppdrag av Stockholms Läns Landsting.

Min filosofi


Jag tror att lustfyllda behandlingar ger bäst resultat. Därför är min filosofi att använda lek i mycket stor utsträckning i både undersökning och behandling.

Jag tror också på att föräldern ska vara med så mycket som möjligt. Många övningar måste repeteras och då är det bra om föräldern har varit med hos mig för att kunna hjälpa barnet hemma. Då kommer framstegen fortare, behandlingstiden kortas ned och det hela blir mer lustfyllt.

För att kunna göra en grundlig bedömning och ge en skräddarsydd behandlingen har jag flera samarbetspartner inom olika områden. Besöken på Logolek är gratis för barn upp till 18 år. För att få komma till Logolek behöver man ha en remiss från BVC, skolhälsovården, husläkare, psykolog eller annan logoped.
Jag har vårdavtal, besöken är gratis upp till 18 år.

Legitimerad logoped Miriam HartsteinJag har varit verksam som logoped med inriktning mot barn, ungdomar och vuxna med kommunikations-, tal- och ätproblem sedan 1995. Under den tiden har jag också arbetat som handledare för logopedstudenter på Karolinska Institutet och hållit föreläsningar om munmotorik och kommunikation i Sverige och utomlands. Jag har varit med och utvecklat STORM (Stockholms Oralmotoriska Bedömningsprotokoll) som används för bedömning av munmotorik hos barn och vuxna.

Väntetider


Väntetiden är nu ca 1 månad. Du kan jämföra väntetider för alla logopeder i Stockholms läns landsting genom att gå in här. Välj mottagning och klicka på ”Logopedi språk och talstörningar barn/ungdom”.